Nhà MT Thạnh Xuân 52 cách cầu cống hộ số 2 khoảng 15 m. Vị trí mặt tiền bờ kênh cầu cống hộp số 2

<